Informacje o wpływie na zdroawie

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

POBIERZ DOKUMENT

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Medident” Wojciech Bednarz

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
• Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Diagnostyka medyczna
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS
 1. aparat RTG punktowy, jezdny, wewnątrzustny, CS2100 – decyzja nr 2/86/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r.,
 2. aparat RTG punktowy, stacjonarny, wewnątrzustny, GENDEX 765 DC – decyzja nr 2/94/07 z dnia 6 lipca 2007 r.,
 3. aparat RTG typu CBCT, stacjonarny, z trybem panoramicznym CS8100 3D – decyzja nr 2/147/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS
 1. aparat RTG punktowy, jezdny, wewnątrzustny, CS2100 – decyzja nr 1/80/2020 z dnia 6 czerwca 2020 r.
 2. aparat RTG punktowy, stacjonarny, wewnątrzustny, GENDEX 765 DC – decyzja nr 1/63/07 z dnia 6 lipca 2007 r.
 3. aparat RTG typu CBCT, stacjonarny, z trybem panoramicznym CS8100 3D – decyzja nr 1/138/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
• zgoda PWIS – (w trakcie postępowania) na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy)
• dawkomierzy środowiskowych - w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zmierzona dawka efektywna wyniosła: 2,5 mGy (liczba dawkomierzy sztuk 2)

• Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych nie dotyczy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168) - dopuszczalna wartość narażenia
na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

(*) Pomiary dozymetryczne: do wyboru: dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba


Kontakt

Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska MEDIDENT
tel.: (18) 352-09-57
email: medidentgorlice@wp.pl
Okulickiego 19, 38-300 GORLICE

REJESTRACJA On-Line

Poinformuj nas jeśli jesteś zainteresowany/na możliwością przeglądania i rezerwowania terminów wizyt, wprost z Twojego telefonu lub komputera.

Rezerwacje »