E-Dentico nr 1 (35) / 2012

Leczenie implantoprotetyczne pojedyńczego braku zęba w odcinku przednim szczęki

Pobierz dokument PDF

dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie:
W pracy przedstawiono, na podstawie opisu przypadku, sposób kompleksowego postępowania periodontologicznego, implantologicznego i protetycznego w sytuacji pojedynczego braku zęba w odcinku estetycznym szczęki. Zaprezentowany przebieg leczenia jest jednym z możliwych scenariuszy. Jednak w każdym ustalonym planie leczenia powinna znaleźć miejsce opieka periodontologiczna, mająca na celu utrzymanie bądź poprawę warunków tkanek okołowszczepowych.

Implantologia śródkostna jest uznaną metodą leczenia stomatologicznego pozwalającą na odbudowę braków zębowych w najbardziej fizjologiczny sposób [1]. Wprawdzie struktura korzenia zęba filarowego nie zostaje zrekonstruowana, ale zastąpiona implantem, lecz można dzięki temu uzyskać jego obciążenie i powrót funkcji tkanek otaczających w zakresie zbliżonym do naturalnego. Sporządzenie indywidualnego planu leczenia obejmującego fazę diagnostyczną, przygotowawczą, chirurgiczną, protetyczną i podtrzymującą jest podstawowym warunkiem uzyskania optymalnych wyników w postaci rehabilitacji układu stomatognatycznego [1, 2]. Szczególnym wyzwaniem dla lekarza dentysty jest uzupełnianie pojedynczych braków uzębienia w odcinku istotnym estetycznie [3, 4]. Nieuwzględnienie warunków anatomicznych, fizjologii tkanek w miejscu biorczym oraz reguł określających odpowiednią wielkość i kształt tkanek przyzębia skutkować może niepowodzeniem postępowania implantoprotetycznego oraz niekorzystnym efektem estetycznym [3, 5]. Celem pracy jest przedstawienie postępowania implantoprotetycznego wspartego opieką periodontologiczną na przykładzie pojedynczej implantacji w rejonie przyśrodkowego zęba siecznego w szczęce.


Kontakt

Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska MEDIDENT
tel.: (18) 352-09-57
email: medidentgorlice@wp.pl
Okulickiego 19, 38-300 GORLICE

REJESTRACJA On-Line

Poinformuj nas jeśli jesteś zainteresowany/na możliwością przeglądania i rezerwowania terminów wizyt, wprost z Twojego telefonu lub komputera.

Rezerwacje »