Aktualności

Terminy oraz program szkolenia PERIO 2019

Program, terminy PERIO 2019

Terminy oraz program szkolenia PERIO 2019

 

   

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDIDENT”

 

 

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH

DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

 

 

Prowadzący  szkolenie:

 dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

 

 

 

       Gorlice – 15-16.03.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH

DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

Prowadzący  szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

                         DZIEŃ PIERWSZY  (15.03.2019 - piątek) - 09.00 – 16.00

                                   Część teoretyczna:

 1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia
 2. Etiopatogeneza chorób przyzębia
 3. Diagnostyka chorób przyzębia
 4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze
 5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane
 6. Farmakoterapia chorób przyzębia
 7. Postępowanie w nagłych przypadkach periodontologicznych

PRZERWA KAWOWA

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem

pacjenta

 1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych
 2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning
 3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyny zewnątrz- lub wewnątrzzębowej

                         

                DZIEŃ DRUGI (16.03.2019 – sobota) -  09.00 – 15.00

                          Część teoretyczna:

 1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne
 2. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia
 3. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe
 4. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów

                                   PRZERWA KAWOWA

                                   Część praktyczna na modelach:

 1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchamiającej zęby
 2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego
 3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey

 

Termin kursu PERIO I:  15-16.03.2019 godz. 09.00-16.00

                                           Koszt uczestnictwa:   2000 zł

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA

 

 

 

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDIDENT”

 

 

PODSTAWY LECZENIA CHIRURGICZNEGO W PERIODONTOLOGII

 

 

Prowadzący  szkolenie:

 dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

 

 

 

Gorlice – 05.04.2019r.

 

PODSTAWY LECZENIA CHIRURGICZNEGO W PERIODONTOLOGII

Prowadzący  szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Część teoretyczna:

 1. Instrumentarium chirurgiczne
 2. Rodzaje cięć, szycie chirurgiczne
 3. Rodzaje płatów i przeszczepów
 4. Biomateriały kościozastępcze
 5. Postępowanie pooperacyjne

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna:

                               Techniki cięć, tworzenie płatów, szycie chirurgiczne

                                   (ćwiczenia na  materiale zwierzęcym)

 

Termin kursu PERIO II:  05.04.2019 (piątek) godz. 09.00-16.00

                                             Koszt uczestnictwa:   1800 zł

 

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDIDENT”

 

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWO-KOSTNE

– LECZENIE CHIRURGICZNE

 

 

Prowadzący  szkolenie:

 dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

 

 

      Gorlice – 17.05.2019r.

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWO-KOSTNE

– LECZENIE CHIRURGICZNE

Prowadzący  szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Część teoretyczna:

 1. Algorytmy leczenia chirurgicznego chorób przyzębia
 2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego
 3. Resekcyjne leczenie chirurgiczne
 4. Regeneracyjne leczenie chirurgiczne
 5. Postępowanie pozabiegowe

PRZERWA KAWOWA

 1. Zabieg płatowy  z użyciem biomateriału kościozastępczego lub sterowanej regeneracji tkanek przyzębia z udziałem pacjenta (z przekazem video na salę seminaryjną)
 2. Część praktyczna – zabieg płatowy z użyciem biomateriału (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

 

         Termin kursu PERIO III:  17.05.2019 (piątek) godz. 09.00-16.00

           Koszt uczestnictwa:   1800 zł

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDIDENT”

 

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWE

– LECZENIE CHIRURGICZNE

 

 

Prowadzący  szkolenie:

 dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

 

 

Gorlice – 13.09.2019r.

 

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWE – LECZENIE CHIRURGICZNE

Prowadzący  szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Część teoretyczna:

 1. Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. Diagnostyka kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego
 2. Zabiegi na wędzidełkach warg i języka
 3. Metody pobierania przeszczepów z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
 4. Zabiegi chirurgiczne poszerzające i pogrubiające dziąsło właściwe
 5. Zabiegi wydłużania korony klinicznej zęba

         PRZERWA KAWOWA

 1. Zabieg wydłużania korony klinicznej zęba
 2. Zabieg augmentacji dziąsła

(Zabiegi z udziałem pacjenta z przekazem video na salę seminaryjną)

 1. Część praktyczna – zabieg wydłużania korony klinicznej i augmentacji dziąsła (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

 

         Termin kursu PERIO IV:  13.09.2019 (piątek) godz. 09.00-16.00

                                                                      Koszt uczestnictwa:   1800 zł

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA

 

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „MEDIDENT”

 

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

 

 

Prowadzący  szkolenie:

 dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

                  

 

 

Gorlice – 18-19.10.2019r

 

 

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

Prowadzący szkolenie: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

                  DZIEŃ PIERWSZY (18.10.2019 - piątek) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

 1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
 2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno – zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
 3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

PRZERWA KAWOWA

Część zabiegowa – (z udziałem pacjenta z przekazem video na salę  seminaryjną)

 1. Pokrycie pojedynczej recesji dziąsłowej.
 2. Pokrycie mnogiej recesji dziąsłowej.  

                  DZIEŃ DRUGI ( 19.10.2019 - sobota ) – 9.00 – 16.00

Część teoretyczna:

 1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
 2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
 3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków własnych

PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna - (ćwiczenia na materiale zwierzęcym)

Pokrycie pojedynczej i mnogiej recesji dziąsłowej

                 Termin kursu PERIO V: 18-19.10.2019 godz. 9.00-16.00

                                                    Koszt uczestnictwa:   2600 zł

 

Dla uczestników wszystkich pięciu kursów – kurs PERIO V w cenie 1600 zł

 

Zgłoszenia: www.wojciechbednarz.pl zakładka SZKOLENIA

 


Kontakt

Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska MEDIDENT
tel.: (18) 352-09-57
email: medidentgorlice@wp.pl
Okulickiego 19, 38-300 GORLICE

REJESTRACJA On-Line

Poinformuj nas jeśli jesteś zainteresowany/na możliwością przeglądania i rezerwowania terminów wizyt, wprost z Twojego telefonu lub komputera.

Rezerwacje »